Valmennus

BDC:ssä toimii tällä hetkellä yhteensä noin 40 valmentajaa.

Valmentajaksi haetaan pääasiassa kaksi kertaa vuodessa kevään lopussa ja joulukuussa. Tarvittaessa seura saattaa täydentää valmennustiimejä myös muulloin.

 

Jos olet kiinnostunut valmentamisesta, ilmoita mielenkiinnostasi tai kysy lisää seuramme valmennuspäälliköltä: valmennuspaallikko.bdc@gmail.com

 

Valmentajaroolit:

 

Päävalmentaja

Ikäraja: 17-v.

Jokaisella joukkueella on vähintään yksi päävalmentaja joka on vastuussa harjoitusten suunnittelusta ja toteutuksesta, ohjelman koreografian suunnittelusta ja toteutuksesta, sekä vanhempien yhteydenpidosta ja jäsenien paikallaolon seurannasta.

Odotamme päävalmentajalta lajituntemusta, aiempaa valmennustaustaa, halua kehittää seuraa ja viedä joukkuetta eteenpäin. Odotamme sitoutumista koko kaudeksi ja osallistumista seuran muuhun toimintaan (leirit, näytökset, tapahtumat yms.).

Päävalmentajalle maksetaan pientä korvausta, joka määräytyy valmennettavan joukkueen harjoituskertojen mukaan. Sama henkilö voi toimia useammassa joukkueessa pää-/apuvalmentajana.

 

Apuvalmentaja

Ikäraja: 15-v.

Apuvalmentaja toimii nimensä mukaisesti päävalmentajan apuna harjoituksissa. Apuvalmentajalta emme odota yhtä vankkaa lajituntemusta tai valmennuskokemusta, paikka sopii hyvin valmennuksen ensimmäistä kertaa aloittaville. Apuvalmentaja avustaa harjoitusten suunnittelussa ja toteutuksessa, sekä koreografian suunnittelussa ja toteutuksessa.

Odotamme apuvalmentajalta aiempaa lajitaustaa, sekä halua oppia uutta valmennuksesta. Odotamme sitoutumista koko kaudeksi ja osallistumista seuran muuhun toimintaan (leirit, näytökset, tapahtumat yms.).

Apuvalmentajalle maksetaan pientä korvausta, joka määräytyy valmennettavan joukkueen harjoituskertojen mukaan. Sama henkilö voi toimia useammassa joukkueessa apuvalmentajana.

 

Valmentajaharjoittelija

Ikäraja: 13-v.

Otimme valmentajaharjoittelija -tittelin ensimmäistä kertaa mukaan vuonna 2017. Valmentajaharjoittelija nimensä mukaisesti harjoittelee valmennusta, ilman vastuuta tai vaatimuksia. Mukaan voi hakea kuka vain, myös ilman aiempaa laji- tai valmennustaustaa!

Odotamme valmentajaharjoittelijalta halua oppia uutta lajista ja valmennuksesta. Lajin ei tarvitse olla tuttu ennestään, vaan myös esimerkiksi innokkaat perheenjäsenet voivat hakea mukaan! Valmentajaharjoittelija seuraa ja opettelee valmennusta ja osallistuu oman halunsa mukaan valmennukseen, sekä taitojen opettamiseen. Odotamme sitoutumista koko kaudeksi ja osallistumista seuran muuhun toimintaan (leirit, näytökset, tapahtumat yms.)

Valmentajaharjoittelija ei ole vastuussa joukkeesta tai valmennuksesta. Valmentajaharjoittelijalle ei makseta valmentajakorvausta.