Seuraparlamentin vetoomus kaupungille seurojen tukemiseksi

6.5.2020

 

 

Seuraparlamentin esitys kaupungille seurojen vaikean taloustilanteen helpottamiseksi poikkeustilan aikana

Kouvolan Seuraparlamentti toteutti yhdessä kaupungin liikuntapalveluiden kanssa kyselyn jonka avulla selvitettiin miten poikkeustila on vaikuttanut Kouvolan alueen seurojen toimintaan. Kyselyyn vastasi 49 Kouvolan alueen urheilu- ja liikuntaseuraa. (Kyselyn tulokset alla liitteenä)

Seuraparlamentti on kouvolalaisten urheiluseurojen ja niiden aluejärjestön ja Kouvola Urheiluakatemian edustama yhteistyöelin, joka toimii vuorovaikutuksessa Kouvolan kaupungin liikuntapalveluiden ja liikunta- ja kulttuurilautakunnan kanssa. Myös BDC on osa seuraparlamenttia. Katso lisää: https://www.kouvola.fi/vapaa-aika/liikunta/seurat-ja-jarjestot/seuraparlamentti/

 

Seuraparlamentin esitys kaupungille

 • Kaupungin toiminta-avustuksen leikkauksen (-20%) jäädyttäminen tulevalle kaudelle
 • Tilavuokrien perimisen (alle 18v. harrastajilta) siirtäminen seuraavalle kaudelle

Mitä seuraparlamentti/seurat voisi puolestaan tarjota?

 • Seuraparlamentin jäsenseurat sitoutuvat toteuttamaan kaikille avoimia liikuntatapahtumia maksutta yhteistyössä Kouvolan kaupungin kanssa. Tapahtumien sisältö sovitaan yhdessä kaupungin liikuntapalvelujen kanssa

Perustelut esitykselle

Poikkeustilan taloudelliset vaikutukset seuratoimintaan?

 • Tapahtuma- ja kilpailutuotot, leirimaksut sekä osa kausimaksuista jäävät poikkeustilanteessa saamatta. Yhteistyökumppanuuksien säilyttäminen tai uusien luominen vaikeutuu. Myös mainosmyyntiä, talkootöitä sekä kanttiinitoimintaa on seurojen nyt mahdotonta toteuttaa.
 • Seuratoiminnasta syntyy kuluja, vaikka varsinaista jäsenille suunnattua toimintaa ei olisikaan. Jäsenmaksuilla voidaan kattaa osa näistä kuluista, mutta kaikkeen ne eivät riitä. Harrastustoiminnan maksujen eli seuran toimintatulojen tyrehtyminen johtaa seuran talouden romahtamiseen ja siten myös lomautuksiin ja irtisanomisiin. Mitä pidempään kokoontumisrajoitukset jatkuvat, sitä suurempi on taloudellinen vaikutus seuratyöhön.
 • Seurojen ajautuminen konkurssiin ja toiminnan lakkaamiseen tulisi välttää viimeiseen asti. Seuran perustaminen uudelleen ei tässä ajassa ole niin vaivatonta, kuin mitä se oli vielä parikymmentä vuotta sitten.

 

Yhteiskunnalliset vaikutukset?

 • Liikunta- ja urheiluseurojen merkitys kansanterveydelle on merkittävä. Osa ihmisistä osaa liikkua itsenäisesti, mutta osa tarvitsee “kirittäjän”, jota ohjattu liikunta tarjoaa. Etenkin näiden ihmisten liikkumattomuus kasvattaa sote-menoja merkittävästi.
 • Seurat työllistävät toiminnassaan palkallisten työntekijöiden lisäksi myös suuren joukon nuoria ja opiskelijoita ohjaajina ja apuohjaajina.
 • Työpaikkojen ja fyysisen hyvinvoinnin lisäksi urheilu ja liikunta tuottavat viihdettä, elämyksiä, yhteisöllisyyttä ja pakopaikkoja arjesta

 

Miten seurojen toiminnan mahdollinen lamaantuminen vaikuttaa lasten ja nuorten harrastustoimintaan?

 • Seuratoiminnan lamaantuminen vaikuttaa suoraan lasten ja nuorten sekä fyysiseen että henkiseen hyvinvointiin. Koulussa lapsi voi olla vailla kavereita ja kiusattu, jolloin liikuntaharrastuksen mukanaan tuomat kaverit ja tuntemus joukkoon kuulumisesta voivat olla elintärkeitä lapselle.
 • Perheiden epidemiasta johtuva taloudellinen kriisi laskee niiden kykyä maksaa harrastuksista. Jäsenmäärien väheneminen voi nostaa harrastusmaksuja, kun kulut jakautuvat pienemmälle määrälle harrastajia ja johtaa edelleen jäsenmäärän pienenemiseen.

 

Kouvolassa 27.4.2020
Kouvolan Seuraparlamentti
kouvola.fi/seuraparlamentti