Rahaston säännöt

#timanttiperhe-rahaston säännöt

 

Black Diamond Cheerleaders ry:llä on #timanttiperhe-rahasto. Rahastosta jaetaan avustuksia lasten ja nuorten harrastustoimintaan taloudellisin ja sosiaalisin perustein.

 

Rahastoa voidaan kartuttaa kaupungin, yritysten, yhteisöjen ja yksityisten henkilöiden lahjoittamilla varoilla, avustushakemuksilla sekä hyväntekeväisyystapahtumilla. Rahastoa varten Black Diamond Cheerleaders ry:llä on erillinen pankkitili ja kirjanpidossa on oma tasetili, jolla seurataan varojen käyttöä ja saatuja lahjoituksia.

 

Mahdollisuudesta avustuksen saamiseen tiedotetaan Black Diamond Cheerleaders ry:n kausikirjeessä ja verkkosivuilla. Avustusta haetaan erillisellä hakemuslomakkeella. Tarvittaessa hallitus voi pyytää hakijalta lisäselvityksiä hakemukseen liittyvistä asioista. Hallitus päättää avustuksen myöntämisestä seuraavassa palaverissa.

 

Avustusta voi saada harrastuksen aiheuttamiin menoihin. Avustuksella tuetaan lapsen tai nuoren mahdollisuuksia osallistua harrastustoimintaan.

 

Tukea ei makseta rahana, vaan kohdennetaan suoraan laskulla maksettaviin kuluihin. 

 

Rahastosta laaditaan tilikausittain selvitys, josta käy ilmi rahaston varat tilikauden alussa, tilikauden aikana rahastoon kertyneet varat ja rahaston varojen käyttö.

 

Black Diamond Cheerleaders ry:n hallitus on hyväksynyt nämä säännöt 20.9.2023